Brånemarkkliniken

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplatsen utmed gata
 • Handikapparkering med skylt och symbol

  Handikapparkering med skylt och symbol

Trottoarkanten
 • Avfasad trottoarkant

  Avfasad trottoarkant

Gångytan
 • Gångväg från parkering till entrén

  Gångväg från parkering till entrén

 • Gångväg från parkering till entrén

  Gångväg från parkering till entrén