Borås Kulturskola

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
 • Handikapparkering med markering i gatan och på skylt
 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1,2%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2,1% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 22m från entrén
Gångytan
 • Gångväg från handikappsparkeringen till entré
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 1,5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 5,2%
 • Lutningens sträckning är 3m
 • Ytan efter lutningens slut är 2m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0,5% i sidled