Orkestergatan 35 förskola

Entréutrymme

Inomhusmiljö
 • Belysning i entréhallen
 • Gångmatta innanför entrén
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta.
 • Gångvägens fortsättning
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 127cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 127cm bred
Löst föremål i gångstråk
 • Serveringsvagn i gångväg
 • Det finns löst föremål i gångstråk
Slagdörr
 • Dörr i gångväg
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 23cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Övrig toalett
 • Toalett
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
Skylt vid dörr
 • Toalettskylt
 • Underkanten på skylten är placerad 142cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 157cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,80NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,80NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm
Slagdörr
 • Toalettdörrens fria bredd
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 126cm
 • Dörröppningens fria bredd är 81cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,47NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,63NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Toalettdörr
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 62cm
 • Draghandtaget är placerat 86cm över golv
Toalettens utformning
 • Toalettstolens kontrast
 • Handfatets kontrast
 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0,34NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0,80NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger