Fängelset

Dagrum (alternativ ingång utan ramp)

Trappa
 • Trappan

  Trappan

Trappan
 • Trappan

  Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån
 • Höger ledstång

  Höger ledstång

Ledstången på vänster sida sett nerifrån
 • Ledstång

  Ledstång

Slagdörren
 • Fria ytan utanför dörren

  Fria ytan utanför dörren

 • Dörröppningens fria bredd

  Dörröppningens fria bredd

Tröskel
 • Tröskel

  Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Avstånd till närmaste. Hinder

  Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinderc

Slagdörr
 • Dörröppningens fria bredd

  Dörröppningens fria bredd

Tröskel
 • Tröskel

  Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Manuell dörr

  Manuell dörr

Inomhusmiljö
 • Belysningen

  Belysningen

 • Gångmatta

  Gångmatta

Gångytan
 • Gångytans bredd

  Gångytans bredd

 • Vändutrymme

  Vändutrymme

Fast föremål i gångstråk
 • Utskjutande föremål

  Utskjutande föremål

Utskjutande föremål i gångstråk
 • Skumsläckare

  Flaska med Skumsläckare

Sittplats
 • Stolar

  Stolar

Bord
 • Bord

  Bord

Trappa
 • Trappa

  Trappa

Trappa
 • Trappan

  Trappan

Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Höger ledstång sett nerifrån

  Höger ledstång sett nerifrån

 • Höger ledstång är inte funktionell pga den stora draperi som hänger över den.

  Den högra ledstången sett nedifrån är inte användbar. Det är en draperi som hänger över ledstången.

Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • Vänster ledstång sett nerifrån

  Vänster ledstång sett nerifrån