Annas Hembageri

Av- och påstigning med gångväg

Av- och påstigningsplatsen
  • Bild på av- och påstigningsplats.

    Av- och påstigningsplats