Fängelset

Köksdel

Arbetsbänk
 • Arbetsbänk

  Arbetsbänk

Diskho
 • Fastmonterad diskho

  Fastmonterad diskho

Kök
 • Svängrumsytan

  Svängrumsytan

 • Ugnen

  Ugnen

 • Mikrovågsugn

  Mickrovågsugn

 • Skåp

  Skåp

 • Lådor och skåp

  Lådor och skåp

Slagdörr
 • Dörrens bredd

  Dörröppningens fria bredd

Tröskel
 • Tröskelns höjd

  Tröskels höjd

Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Dörrhandtagests avstånd till närmaste hinder

  Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder

Toalettens utformning
 • Handfatet

  Handfatet

Alternativ lutning
 • Lutning - nivåskillnad

  Lutning-nivåskillnad

Passageöppning
 • Passageöppningnen

  Passageöppningen