Fängelset

Konsertsal

 • Av och påstigningsplats

  Av och påstigningsplats är vid rampens början.

Av- och påstigningsplatsen
 • Av och påstigningsplats

  Detta är närmsta av och påstigningsplats till konsertsalen.

Trappa
 • Trappan

  Trappa

Trappan
 • Trappan

  Trappan Huvudingång

Ledstången på höger sida sett nerifrån
 • Höger ledstång

  Höger ledstång

Ledstången på vänster sida sett nerifrån
 • Vänster ledstång

  Vänster ledstång sett nerifrån

Slagdörren
 • Svängrum ytan utanför dörren

  Svängrumsytan utanför dörren

 • Dörröppningens fria bredd

  Dörröppningens fria bredd

Tröskel
 • Tröskel

  Tröskel

Dörrmatta innanför dörr
 • Dörrmatta innanför

  Dörrmatta

Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder

  Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder

Passageöppning
 • Passageöppning

  Passageöppning

Tröskel
 • Tröskel

  Tröskel

Slagdörren
 • Fri yta utanför slagdörren

  Fri yta utanför slagdörren

 • Dörrens bredd

  Dörrens bredd

Tröskel
 • Tröskel

  Tröskel

Skrapgaller innanför dörr
 • Skrapgaller

  Skrapgaller

Slagdörr öppnas med manöverdon
 • Manöverdon

  Manöverdon

Slagyta
 • Dörren öppnas utåt

  Dörren öppnas ut i gångstråket

Passageöppning
 • Passageöppningen

  Passageöppningen

Tröskel
 • Tröskel

  Tröskel

Inomhusmiljö
 • Belysningen

  Belysningen

Gångytan
 • Gångytan

  Gångytan

 • Vändutrymme

  Vändutrymme

Podium
 • Podiet

  Podiet

Trappa
 • Trappa till podiet

  Trappa till podiet

 • Trappan

  Trappan

Trappa
 • Trappan

  Trappan till podiet

Sittplats
 • Sittplats som är flyttbar

  Sittplats som är flyttbar

Lösa sittplatser
 • Lösa sittplatser

  Lösa sittplatser

Fri passage vid sittande personer
 • Det finns inte fasta sittplatser

  Det är möjligt att anpassa flyttbara sittplatser utifrån rullstolsplatser behöv.