Fängelset

Mötesrum

Inomhusmiljö
 • Ojämn belysning

  Mötesrum är en trappa upp, genomgång från dagrummet.

Gångytan
 • Gångytan

  Gångytan

 • Vändutrymme

  Vändutrymme

Sittplats
 • Sittplatsen är flyttbar

  Sittplatsen är flyttbar

Bord
 • Bord

  Bord