Fängelset

Av- och påstigning med gångväg

Av- och påstigningsplatsen
  • Av och påstigningsplats

    Av och påstigningsplats