Fängelset

Ingång (Tillgänglig med ramp )

Trappa
 • Trappa

  Trappa

Trappan
 • Trappan

  Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån
 • Höger ledstång

  Höger ledstång

Ledstången på vänster sida sett nerifrån
 • Vänstra ledstång

  Vänster ledstång

Rampen
 • Ramp till ingången

  Ramp till ingången

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån
 • Avåkningsskydd från höger

  Väggen som avåkninsskyddl från höger

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån
 • Avåkningsskyd till vänster sett nerifrån

  Avåkninsskydd till vänster sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån
 • Vänstra ledstången sett nedifrån

  Vänstra ledstången sett nedifrån

Slagdörren
 • Fyra ytan utanför ingången

  Fyra ytan utanför ingångsdörren

 • Dörröppningens fria bredd

  Dörröppningens fria bredd

 • Fria ytan innanför slagdörren

  Fria ytan innanför slagdörren

Tröskel
 • Slagdörrens tröskel

  Slagdörrens tröskel

Dörrmatta innanför dörr
 • Dörrmatta innanför

  Dörrmatta

Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Ingångs dörren

  Ingångs dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon
 • Manöverdon utanför dörren

  Manöverdon utanför dörren

 • Manöverdonet insidan dörr

  Manöverdonet insidan dörr

Slagyta
 • Dörren öppnas ut i gångstråket

  Dörren öppnas ut i gångstråket