Lumber & Karle, konferens

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
 • Handikapparkering

  Handikapparkering

 • Handikapparkering skylt

  Handikapparkering skylt

Gångytan
 • Gångväg

  Gångväg

 • Gångväg

  Gångväg

 • Gångväg

  Gångväg

Gångvägen
 • Gångvägen lutar

  Gångvägen lutar

Fast föremål
 • Hinder i gångvägen

  Hinder i gångvägen

Trappan
 • Trappa

  Trappa

Rampen
 • Ramp

  Ramp

 • Ramp

  Ramp