Fängelset

Entréutrymme

 • Handikapptoalett

  Handikapptoalett

Inomhusmiljö
 • Belysning i entréhallen

  Belysning i entréhallen

 • Gångmatta

  Gångmatta

 • Utrymnings larm

  Utrymnings larm

Gångytan
 • Gångytan

  Gångytan

 • Vändutrymme i entrén

  Vändutryme i entrén

Sittplats
 • Sittplats

  Sittplats

Bord
 • Bord

  Bord

Handikapptoalett
 • Gemensamt utrymme i entrén

  Gemensamt utrymme i entrén

Slagdörr
 • Vändutryme

  Vändutryme

 • Dörröppningens fria bredd

  Dörröppningens fria bredd

 • Låset

  Låset

Dörrkontrast
 • Dörrkontrast

  Dörrkontrast

Tröskel
 • Tröskelns höjd

  Tröskelns höjd

Slagdörr öppnas manuellt
 • Manuell dörr

  Manuell dörr

Handikapptoalettens utformning
 • Toalettgolvets totala ytan

  Toalettgolvets totala ytan

 • Toalettstolen sitthöjd

  Toalettstolen sitthöjd

 • Spegel

  Spegel

 • Torkpapper

  Torkpapper

Armstöd till höger sett framifrån
 • Höger armstöd

  Höger armstöd

Armstöd till vänster sett framifrån
 • Vänster armstöd

  Vänster armstöd

Armstöd
 • Avståndet mellan armstöden

  Avståndet mellan armstöden

Handfat
 • Handfat

  Handfat

Nödlarm
 • Nödlarm

  Nödlarm

Nödlarm med sladd
 • Nödlarm med sladd

  Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg
 • Lågplacerad Nödlarm

  Lågplacerad Nödlarm

 • Högt placerad Nödlarm på väggen

  Högt placerad Nödlarm på väggen