Järnhälsan Vårdcentral, Centrum

Passage (Med hiss/trappa)

Trappa
 • Trappa

  Trappa

Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • Vänster ledstång

  Vänster ledstång

Inomhusmiljö
 • Belysningen i passagen

  Belysningen i passagen

 • Gångmatta

  Gångmatta

Gångytan
 • Gångytan i passagen

  Gångytan i passagen

 • Utrymme att vända

  Utrymme att vända

Trappa
 • Trappa

  Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Höger ledstång

  Höger ledstång

Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • Vänster ledstång

  Vänster ledstång

Hiss
 • Hissens anropsknapp

  Hissens anropsknapp

 • Utrymme utanför hiss

  Utrymme utanför hiss

 • Hissens golvyta

  Hissens golvyta

Dörrkontrast
 • Dörröppningens bredd

  Dörröppningens bredd

Manöverpanelen i hissen
 • Hissens knappar

  Hissens knappar

Manöverpanelen i hissen
 • Hissens manöverpanel

  Hissens manöverpanel

Våningsinformationen
 • Visuell våningsinformation

  Visuell våningsinformation

Olika verksamheter finns på olika våningsplan
 • Våningsinformation

  Våningsinformation