Arsenalen Sveriges försvarsmuseum Strängnäs

Butikslokal

Inomhusmiljö
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Bild på butiksdel.
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 90cm
 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 180cm
 • Det utskjutande föremålet har 0,00NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0,00NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet
 • Det finns tillgång till personlig service
 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 17mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0,60NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 40cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 185cm från underlag
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,00NCS
 • Passagebredd vid kassan är 90cm
 • Kassapriset är placerat 126cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0,40NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 8mm
 • Kassans höjd är 96cm från underlaget
 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 96cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,40NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns