ABF Sjuhärad i Tranemo

Studierum (stora)

Passageöppning
 • Passage till studierum
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 0,5cm
Inomhusmiljö
 • takbelysning studierum
 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
Assistanshundar
 • Assistanshundar är tillåtna
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Pälsdjur, förutom ledarhund, är ej tillåtna
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Studielokal
 • Vändyta
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 85cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 150cm bred
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Bord
 • Bord i studielokalen
 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 60-120cm