Vänersborgs Museum Övervåning

Utställningsrum (På kung Oscars tid)

Passageöppning
 • Passageöppning

  Passsageöppning

Tröskel
 • Tröskel

  Tröskel

Inomhusmiljö
 • Belysning i utställningsrum

  Belysning i utställningsrum

Gångytan
 • Gångyta

  Gångyta

 • Vändyta

  Vändyta

Sittplats
 • Sittplats

  Sittplats

Belysning av föremål
 • Belysning av föremål

  Belysning av föremål

Utställning
 • Monter

  Monter

 • Passage mellan utställningsföremål

  Passage mellan utställningsföremål

Fristående skylt
 • Skylt

  Skylt

Passageöppning - från Frögången
 • Passageöppning

  Passageöppning

Tröskel
 • Tröskel

  Tröskel

Passageöppning - från Porslinssalen
 • Passageöppning

  Passageöppning

Tröskel
 • Tröskel

  Tröskel