Närhälsan Tibro vårdcentral

Passage

Passageöppning
 • Passageöppning

  Passageöppning

Inomhusmiljö
 • Lampor och ljus

  Lampor och ljus i passagen

Assistanshundar
 • Assistanshundar tillåtet

  Assistanshundar tillåtet

Pälsbärande djur
 • Pälsdjur ej tillåtet

  Pälsdjur ej tillåtet

Gångytan
 • Gångyta

  Gångyta i passage

Löst föremål i gångstråk
 • Föremål i gångväg

  Föremål i gångväg

Sittplats
 • Sittplats i passage

  Sittplats i passage

Utformning av skylt från tak
 • Takskylt

  Takskylt i passage