Neurologmottagning / Rehabiliteringsmottagning Skaraborgs Sjukhus Skövde

Av- och påstigning med gångväg (vid huvudentré)

Av- och påstigningsplatsen
 • Av- och påstigningsplats

  Av- och påstigningsplats

 • Lutning vid av- och påstigningsplatsen

  Lutning vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén
 • Ledstråk till entré

  Ledstråk till entré

Gångvägen
 • Gångväg

  Gångväg

 • Gångväg

  Gångväg

 • Hål i markbeläggningen

  Hål och ojämnheter i markbeläggningen förekommer vid gångytan

 • Bänk

  Vilbänk

Gångvägen
 • Lutning mot entrén

  Lutning mot entrén

Fast föremål
 • Betongfundament och pelare

  Betongfundament och pelare

Löst föremål
 • Papperskorg

  Papperskorg vid gångytan

 • Papperskorg

  Papperskorg vid gångytan

Utskjutande föremål
 • Utskjutande papperskorg

  Utskjutande papperskorg