Havets Hus

Passage (Plattfisk)

Passageöppning
 • Passageöppning
 • Dörröppningens fria bredd är 137,6cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Assistanshundar är tillåtna
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Övriga pälsdjur är ej tillåtna
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 124,4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 216,6cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 130,7cm
Alternativ lutning
 • Lutning
 • Lutningen i längsriktning är 24,2%
 • Lutningens sträckning är 3,5m