Ekebäcksplan

Entré

Passageöppningen
  • Passageöppning vid gångvägen till fotbollsplanen
  • Svängrumsytans bredd utanför öppningen är 300cm
  • Svängrumsytans längd utanför öppningen är 370cm
  • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 6% i längsriktning
  • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 4% i sidled
  • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta
  • Passageöppningens fria bredd är 300cm
  • Belysning finns