Guts, Vasagatan 25 Västerås

Ingång (Smedjegatan)

Skjutdörren utifrån och in
 • Entré mot Smedjegatan
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 4,6% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 183cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 115cm över golv
 • Markeringens färg är frostat
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2,5cm
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 245cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Markeringens färg är frostat
 • Totalt rökförbud inom området finns inte
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Askkopp finns
Skjutdörren utifrån och in
 • Dörr i vindfånget, i entrén mot Smedjegatan
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 240cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Markeringens färg är frostat
 • Gångmattan är tunn
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag
 • Gångmattan är tunn
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Markeringen är placerad 115cm över golv
 • Markeringens färg är frostat