Idrottshallen

Entréhall

Inomhusmiljö
 • Belysning

  Belysning

Gångytan
 • Gångyta

  Gångyta

 • Vändplats

  Vändplats

Sittplats
 • Sittplats

  Sittplats

Bord
 • Bord

  Bord

Handikapptoalett
 • Toalett

  Toalett

Skylt på vägg
 • Skylt toalett

  Skylt toalett

Slagdörr
 • Fri yta

  Fri yta

 • Dörröppning

  Dörröppning

Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörrstängare

  Dörrstängare

Handikapptoalettens utformning
 • Toalettgolv

  Toalettgolv

 • Behållare

  Behållare

Armstöd till höger sett framifrån
 • Armstööd

  Armstöd

Armstöd till vänster sett framifrån
 • Armstöd

  Armstöd

Armstöd
 • Armstöd

  Armstöd

Handfat
 • Handfat

  Handfat

Nödlarm
 • Nödlarm

  Nödlarm

Nödlarm med sladd
 • Nödlarm med sladd

  Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg
 • Nödlarm vid dörr

  Nödlarm vid dörr