Folktandvården Gullspång

Passage (vidare till väntrum)

Inomhusmiljö
 • belysning
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • gångytans
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 267cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 267cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen
Skylt från tak
 • Takskylt
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.71NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 80mm
 • Lutningen i längsriktning är 3.9%
 • Lutningens sträckning är 15m
Passageöppning
 • passageöppning
 • Dörröppningens fria bredd är 130cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg