Hörselverksamheten Skövde, Trädgårdsgatan

Passage (Till behandlingsrum)

Inomhusmiljö
  • Belysning

    Belysning

Gångytan
  • Gångytan

    Gångytan

Fast föremål i gångstråk
  • Fast föremål

    Fast föremål