Högsbotorpshemmet

Ingång

Skjutdörren utifrån och in
 • Fri yta utanför dörr
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,8% i längsriktning
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
Vindfångets skjutdörr
 • Fri yta
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,6% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 230cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,65NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,65NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,65NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i längsriktning
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s
Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående
 • Matkering
 • Markeringen är placerad 160cm över golv
 • Markeringens färg är vit
Skjutdörren utifrån och in
 • Vändyta
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 260cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,65NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,65NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,65NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,4% i längsriktning
Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående
 • Markering
 • Markeringen är placerad 160cm över golv
 • Markeringens färg är vit
Dörrmattan utanför dörren
 • Dörrmatta
 • Dörrmattan är tunn, lös
Dörrmattan innanför dörren
 • Dörrmatta
 • Dörrmattan är tunn, lös
Skjutdörren öppnas automatiskt
 • Dörren är öppens hela dagen
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s