Fridhemsgatan 33 förskola

Lekrum (Musslan)

Slagdörr
 • Slagdörr
 • Dörröppningens fria bredd är 70cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
 • Dörrhandtaget är placerat 80cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Gångmatta
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Gångytan
 • Gångytan
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred