Bjurslättsskolan F-6

Omklädningsrum

Trappan
 • .

  .

Ledstången på höger sida sett nerifrån
 • .

  .

Ledstången på vänster sida sett nerifrån
 • .

  .

Slagdörren
 • .

  .

 • .

  .

Skrapgaller utanför dörr
 • .

  .

Tröskel
 • .

  .

Skrapgaller innanför dörr
 • .

  .

Slagdörr öppnas manuellt
 • .

  .

Slagdörr
 • .

  .

Slagdörr öppnas manuellt
 • .

  .

Inomhusmiljö
 • .

  .

Assistanshundar
 • .

  .

Pälsbärande djur
 • .

  .

Gångytan
 • .

  .

 • .

  .

Omklädningsutrymmet
 • .

  .

Bänk
 • .

  .

Krok
 • .

  .

 • .

  .

Övrig toalett
 • .

  .

Slagdörr
 • .

  .

Slagdörr öppnas manuellt
 • .

  .

Toalettens utformning
 • .

  .

Dusch
 • .

  .

 • .

  .

 • .

  .