Forshallen Tidaholms simhall

Passage från reception till omklädningsrum

Passageöppning
 • Passageöppning

  Passageöppning

Tröskel
 • Tröskel

  Tröskel

Inomhusmiljö
 • Belysning

  Belysning

 • Gångmatta

  Gångmatta

Skylt på vägg
 • Skylt

  Skylt