Louis De Geer Flygeln

Konsertsal

Slagdörr
 • Slagdörren
 • Dörröppningens fria bredd är 120 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,39 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,11 NCS mot omgivande vägg
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 60cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Inomhusmiljö
 • Belysningen är jämn och bländfri
 • Utrymningslarmet är akustiskt och visuell
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Assistanshundar är tillåtna
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Övriga pälsbärande djur inte tillåtet
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan är hårdgjord jämn och halksäker
 • Utrymmet att vända eller backa in på
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
Fast föremål i gångstråk
 • Markering av det fasta föremål
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,39 NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
Löst föremål i gångstråk
 • Lösa föremål i gångytan
 • Det finns löst föremål i gångstråk
Sittplats
 • Sittplats finns
 • Sittplatsens sitthöjd är 48 cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Lösa sittplatser
 • Rullstolsplatser finns
 • Sittplats är flyttbar
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
Fri passage vid sittande personer
 • Fria passage
 • En gångyta är 300 cm bred
 • En gångyta är 300 cm bred
Platser för rullstol
 • Rullstolsplatsen yta
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Den fria ytan lutar 0 % i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0 % i sidled
Åhörarplatser
 • Hörseltekniskt utrustning finns
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är flyttbar teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen