Aktivitetshus Nordost, Gunnareds gård

Ingång (Annexet)

Trappa
 • Entrétrappa

  Entrétrappa

Rampen
 • Ramp

  Ramp

 • Avfasning vid rampens nederkant

  Avfasning vid rampens nederkant

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån
 • Avåkningsskydd på höger sida är en kant

  Avåkningsskydd på höger sida är en kant

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån
 • Avåkningsskydd på vänster sida är en kant

  Avåkningsskydd på vänster sida är en kant

Ledstången höger sida sett nerifrån
 • Höger ledstång sett nerifrån

  Höger ledstång sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån
 • Vänster ledstång sett nerifrån

  Vänster ledstång sett nerifrån

Skylt på vägg
 • Väggskylt

  Väggskylt

Slagdörren
 • Svängrumsyta utanför entrédörren

  Svängrumsyta utanför entrédörren

 • Entrédörrens fria bredd

  Entrédörrens fria bredd

Tröskel
 • Tröskel

  Tröskel

Gångmatta innanför dörr
 • Gångmatta innanför dörren

  Gångmatta innanför dörren

Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder

  Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder