Kvarnen i Kungälv

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
 • Handikapparkeringen
 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4.8m
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 110m från entrén
Gångytan
 • Gångvägen från handikapparkeringsplatsen
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
Gångvägen
 • Gångvägen från handikapparkeringsplatsen lutar
 • Lutningen i längsriktning är 11%
 • Lutningens sträckning är 44m
 • Ytan efter lutningens slut är 8m lång
Cykelväg vid gångväg
 • Cykelväg finns vid gångvägen från handikappsparkeringen
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns