Träffpunkt Simonsland

Mötesrum (Visningsrum)

Slagdörr
 • Dörröppningen har en fri bredd på 90 cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.85NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.7NCS mot omgivande vägg
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Dörren öppnas manuellt
 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Inomhusmiljö
 • Helhetsbild på visningsrummet
 • Belysningen i visningsrummet är jämn och bländfri
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan i visningsrummet
 • Det finns gott om utrymme att vända eller backa på
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 291cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 291cm bred
Sittplats
 • Sittplats med armstöd
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Bord
 • Bordet i visningsrummet är 53 cm högt
 • Fri höjd under bordet är 52cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 53cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 50cm
 • Fri bredd under bordet är 46cm
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är flyttbar teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen