Forshallen Tidaholms simhall

Omklädningsrum (Gamla delen)

Slagdörr
 • Dörröppning

  Dörröppning

Slagdörr öppnas med manöverdon
 • Manöverdon

  Manöverdon

 • Manöverdon

  Manöverdon

Slagyta
 • Dörren öppnas

  Dörren öppnas

Inomhusmiljö
 • Belysning

  Belysning

 • Belysning

  Belysning

Gångytan
 • Gångyta

  Gångyta

 • Gångyta

  Gångyta

 • Gångyta

  Gångyta

 • Gångyta

  Gångyta

Omklädningsutrymmet
 • Omklädningsutrymme

  Omklädningsutrymme

 • Omklädningsutrymme

  Omklädningsutrymme

Bänk
 • Bänk

  Bänk

Klädskåp
 • Klädskåp

  Klädskåp

Spegel
 • Spegel

  Spegel

 • Spegel

  Spegel

Krok
 • Krok

  krok

Slagdörr
 • Dörröppning

  Dörröppning

Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Avstånd till hinder

  Avstånd till hinder

Handikapptoalett
 • Toalett

  Toalett

Skylt på vägg
 • Skylt

  Skylt

Slagdörr
 • Fri yta

  Fri yta

 • Dörröppning

  Dörröppning

Slagdörr öppnas manuellt
 • Avstånd till hinder

  Avstånd till hinder

Handikapptoalettens utformning
 • Golvyta

  Golvyta

 • Behållare

  Behållare

Armstöd till höger sett framifrån
 • Armstöd

  Armstöd

Handfat
 • Handfat

  Handfat

Nödlarm på vägg
 • Nödlarm

  Nödlarm

 • Nödlarm

  Nödlarm

Dusch
 • Dusch

  Dusch

 • Duscharmatur

  Duscharmatur

 • Duscharmatur

  Dusharmatur

Nödlarm
 • Nödlarm

  Nödlarm

Nödlarm på vägg
 • Nödlarm

  Nödlarm

Dörren
 • Avstånd till hinder

  Avstånd till hinder

Bastu
 • Bänk

  Bänk

 • Golvyta

  Golvyta

Stödhandtag
 • Handtag

  Handtag

Nödlarm
 • Nödlarm

  Nödlarm

Nödlarm på vägg
 • Nödlarm

  Nödlarm