uiqt|wBqvnwH}mij5{mqvnwH}mij5{muiqt|wBnwz{swtivv%yksmtxqoivH}tzqkmpiuv5{mnwz{swtivv%yksmtxqoivH}tzqkmpiuv5{muiqt|wBqvnwlq{sH}tzqkmpiuv5{mqvnwlq{sH}tzqkmpiuv5{muiqt|wBqvomti5itsivq}{H}tzqkmpiuv5{mqvomti5itsivq}{H}tzqkmpiuv5{muiqt|wBnwz{swtivivo{oizlmvH}tzqkmpiuv5{mnwz{swtivivo{oizlmvH}tzqkmpiuv5{muiqt|wBjmtmmv5%wq{mvpiv{{wvH}tzqkmpiuv5{mjmtmmv5%wq{mvpiv{{wvH}tzqkmpiuv5{m