uiqt|wB&qvnwHkiztqvo{5kwuqvnwHkiztqvo{5kwuuiqt|wBqvnwHkmqvvm}|m5{m6qvnwHkmqvvm}|m5{muiqt|wB11111111uiqt|wBuiqt|wBwzmjzwHkmz%vmzi5{mwzmjzwHkmz%vmzi5{muiqt|wB11111111uiqt|wBui||qi{Hkq|%ywzmjzw5kwuui||qi{Hkq|%ywzmjzw5kwuuiqt|wBs}vl{mz%vqkmHkti{wpt{wv5{ms}vl{mz%vqkmHkti{wpt{wv5{muiqt|wB11111111uiqt|wBqvnwHkwv%vmv|}u5{mqvnwHkwv%vmv|}u5{muiqt|wBqvnwHkwv%vmv|}u5{mqvnwHkwv%vmv|}u5{m