uiqt|wBqvnwHkwv%vmv|}u5{mqvnwHkwv%vmv|}u5{muiqt|wB11111111uiqt|wBkwv|ik|{%wmlmvHk}j}{5kwukwv|ik|{%wmlmvHk}j}{5kwuuiqt|wB11111111uiqt|wB&qvnwHlmj}|5{mqvnwHlmj}|5{muiqt|wBqvnwHvqt{wvozw}x5kwuqvnwHvqt{wvozw}x5kwuuiqt|wBs}vl{mz%vqkmj}|qsHlzm{{uivv5kwus}vl{mz%vqkmj}|qsHlzm{{uivv5kwuuiqt|wB11111111uiqt|wBqvnwHmv|zmxzm{mv|mz5{mqvnwHmv|zmxzm{mv|mz5{muiqt|wB11111111