uiqt|wBsiv{tqH{iti{{5v}siv{tqH{iti{{5v}uiqt|wB{qupittmvH{iti5{m{qupittmvH{iti5{muiqt|wB{isvi{uiqt|wBvi||q%vqlmwHpw|uiqt5kwuvi||q%vqlmwHpw|uiqt5kwuuiqt|wBqvnwHuiv{wt{5{mqvnwHuiv{wt{5{muiqt|wB{isvi{uiqt|wB{isvi{uiqt|wB{isvi{uiqt|wBswuu}v5qvnwH{iti5{mswuu}v5qvnwH{iti5{muiqt|wBqvnwHjtwu{|mz%vmzs{|ivwv%yiz}u5{mqvnwHjtwu{|mz%vmzs{|ivwv%yiz}u5{m