uiqt|wBqvomv&muiqtuiqt|wBNqvv{&qv|muiqt|wBNqvv{&qv|muiqt|wBpmv|wzx5%vk5{sw%vlm5x%vH%vozmoqwv5{mpmv|wzx5%vk5{sw%vlm5x%vH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmv|wzx5%vk5{sw%vlm5x%vH%vozmoqwv5{mpmv|wzx5%vk5{sw%vlm5x%vH%vozmoqwv5{muiqt|wBNqvv{&qv|muiqt|wB%vizlkmv|zitmv5|qlivH%vozmoqwv5{m%vizlkmv|zitmv5|qlivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vizlkmv|zitmv5{wlziz%ylH%vozmoqwv5{m%vizlkmv|zitmv5{wlziz%ylH%vozmoqwv5{muiqt|wB%x%x%x%x%xuiqt|wB%x%x%x%x%x