uiqt|wB%xuiqt|wBqvomv&muiqtuiqt|wBNqvv{&qv|muiqt|wBtqvvHsiz{|wzx5{mtqvvHsiz{|wzx5{muiqt|wBqvomv&muiqtuiqt|wB1uiqt|wB1uiqt|wB1uiqt|wB1uiqt|wB1