uiqt|wB{|mniv5{%vmv{{wvHsizt{piuv5{m{|mniv5{%vmv{{wvHsizt{piuv5{muiqt|wB{iupitt{j%yoovilHsizt{piuv5{m{iupitt{j%yoovilHsizt{piuv5{muiqt|wBtiz{5pwtujmzoH}|j5sizt{piuv5{mtiz{5pwtujmzoH}|j5sizt{piuv5{muiqt|wB{iupitt{j%yoovilHsizt{piuv5{m{iupitt{j%yoovilHsizt{piuv5{muiqt|wBqvnwHm%xw|q{s%viztl5{mqvnwHm%xw|q{s%viztl5{muiqt|wB{iupitt{j%yoovilHsizt{piuv5{m{iupitt{j%yoovilHsizt{piuv5{muiqt|wB{iupitt{j%yoovilHsizt{piuv5{m{iupitt{j%yoovilHsizt{piuv5{muiqt|wB{iupitt{j%yoovilHsizt{piuv5{m{iupitt{j%yoovilHsizt{piuv5{muiqt|wB{iupitt{j%yoovilHsizt{piuv5{m{iupitt{j%yoovilHsizt{piuv5{muiqt|wBsizt{piuv{u}{m}uH|mtqi5kwusizt{piuv{u}{m}uH|mtqi5kwu