Du är här:

Informationen i TD

De anläggningar och kommuner som finns presenterade i TD har antingen själva genomfört inventeringarna eller låtit någon extern inventerare genomföra inventeringen. Anläggningarna ansvarar själva för att inventeringarna stämmer, stickprov görs för att säkerställa att inventeringarna är korrekta. 

Alla inventeringar görs med basformulär som kan anpassas efter varje verksamhets utformning. Formulären består av ett antal kriterier som har arbetats fram av Västra Götalandsregionen, Västsvenska Turistrådet, representanter från näringen och den samlade funktionshindersrörelsen. 

Till grund för TD ligger lagstiftning, FN-konventioner och föreskrifter.