Du är här:

Informationen i TD

De anläggningar och kommuner som finns presenterade i TD har antingen själva genomfört inventeringarna eller anlitat en extern inventerare. 

Alla inventeringar görs med basformulär som kan anpassas efter varje verksamhets utformning. Formulären består av ett antal kriterier som har arbetats fram av Västra Götalandsregionen, Västsvenska Turistrådet, representanter från näringen och den samlade funktionshindersrörelsen. 

Till grund för TD ligger lagstiftning, FN-konventioner och föreskrifter.