Du är här:

Om TD

TD är idag den enda databas i Sverige som erbjuder information till invånare och besökare om tillgänglighet i vardagen. Det handlar om allt från fiskeplats, slott och hotell till vårdcentral och bibliotek.

TD för:
Invånaren och besökaren

- Valmöjlighet inför besök
- Förberedelse inför besök

Offentlig Sektor 
- Förutsättningar att ge service till alla (ökad mångfald)
- Verktyg för att åtgärda brister

Näringsliv 
- Fler kunder och ökad omsättning
- Stärkt varumärke

Fastighetsägare 
- Verktyg för att åtgärda brister

Politiker och beslutsfattare
- Uppföljningsrapporter för beslut

Anläggningar i TD

Just nu har vi 7331 publicerade anläggningar i TD