Du är här:

Historik

TD är ursprungligen framtagen av Västra Götalandsregionen, Västsvenska Turistrådet, den samlade funktionshindersrörelsen i Västsverige i samverkan med företag och kommuner i Västra Götaland. Arvsfonden har genom sitt ekonomiska stöd möjliggjort TD:s nuvarande utveckling. I detta arbete har såväl regionala som nationella funktionshindersorganisationer deltagit. 

Kommittén för mänskliga rättighetsfrågor och Koncernkontoret avdelning mänskliga rättigheter har stöttat utvecklingen både ekonomiskt och kunskapsmässigt i breddningen mot fler diskrimineringsområden inom mänskliga rättigheter.

Läs mer om Koncernkontoret avdelning mänskliga rättigheter.

Anläggningar i TD

Just nu har vi 7234 publicerade anläggningar i TD