Du är här:

TD-material

Det är en stor utmaning för invånare, kommuner, landsting, näringsliv och andra organisationer att sprida kunskap om dels begreppet tillgänglighet, dels om att TD finns som hjälp att hitta information. Nedan finns en allmän TD-presentation, ett utbildningsmaterial och en enklare variant av TD-femkampen.

Allmän presentation
Denna presentation visar övergripande information om TD.

Allmän presentation av TD

Ladda ner broschyr om TD som Pdf (465 KB)

Ladda ner TD-vykort som Pdf (72KB)


Är det tillgängligt för mig? 

- ett studiematerial för arbete med besöksinformation

1. Under våren 2011 har ett studiecirkelmaterial om tillgänglighet tagits fram. Materialet finns som tryckt material i DAISY-format,  digitalt på här på TD-portalen samt på webbplatserna för Handikappförbunden (HSO), Synskadades Riksförbund, HSO Västra Götaland och ABF. 
Daisy = Digitalt anpassat informationssystem och är en öppen, internationellt etablerad standard. Talboksspelare.

DAISY-talboken är gjord så att du lätt kan hitta i den och få plats med innehållet på en eller två cd-romskivor. Därför bör du läsa boken med en särskild talboksspelare eller i dator med läsprogram för DAISY-talböcker. (Hämtat från Talboks- och punktskriftsbibliotekets hemsida)

Studiematerialet är framtaget i ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Handikappförbunden, Synskadades Riksförbund och HSO Västra Götaland inom ramen för det pågående Arvsfondsprojektet, vars målsättning är att kvalitetssäkra, utveckla och marknadsföra TD.

Ladda ner studiematerial i PDF format (1,79mb)

Anläggningar i TD

Just nu har vi 5912 publicerade anläggningar i TD