Du är här:

TD och Mänskliga Rättigheter

Många av de mänskliga rättigheterna förverkligas genom kommunernas och landstingens arbete. De har ett särskilt ansvar att verksamheten kan användas av, vara begriplig samt tillgänglig för alla. Andra viktiga aktörer är företag och organisationer.

TD skapar nya förutsättningar 

TD sprider kunskap om att små åtgärder kan skapa tillgängliga miljöer. Vid större insatser och ombyggnationer måste kommuner såväl som företag reflektera över tillgänglighet vid byte av lokaler och upphandlingar av olika slag.

Bristande tillgänglighet innebär diskriminering. Arbete med tillgänglighet leder till ökad hälsa, demokrati och delaktighet för invånarna.

TD bidrar till att skapa stora mänskliga och ekonomiska vinster.

Anläggningar i TD

Just nu har vi 7331 publicerade anläggningar i TD