Du är här:

Ungdomsprojekt

Västra Götalandsregionen erbjuder långtidsarbetslösa unga en visstidsanställning för att inventera i TD. Genom ett projekt inom regionen har hitintills 48 inventerare beretts arbete i TD.

Projektet har två syften. Dels ge meningsfull sysselsättning för unga långtidsarbetslösa (20-25 år) i Västra Götaland och erfarenhet från Västra Götalandsregionen som arbetsgivare. Dels uppfylla regionfullmäktiges mål för inventering av verksamheter i TD.

Arbetsuppgiften för de unga är att inventera (kartlägga) Västra Götalandsregionens verksamheter i TD. Det handlar om cirka 2000 verksamheter såsom vårdcentraler, BVC, ungdomsmottagningar, rehab, tandvård, muséer, teatrar, folkhögskolor, Göteborgsoperan med mera. Dessutom 18 sjukhus med både gemensamma delar och mottagningar på och utanför sjukhusen.

Eftersom projektet visat sig lyckosamt för alla parter – en win-win situation – förs diskussioner om en mer permanent fortsättning under 2015. Regionfullmäktiges uppdrag att alla Västra Götalandsregionens verksamheter ska inventeras kvarstår och inventeringsarbetet kommer alltid att behövas.

 
Mer information om projektet, hur rekryterings- och arbetsprocessen går till och gjorda erfarenheter

Bildspel om arbetsprocess, rutiner m.m 

Exempel på rekryteringsannons 

Artikel om ungdomsprojektet sidan 6-7 i Arbetslust nr 3/2015

Uppföljningsrapport TD ungdomsprojekt 2015

Anläggningar i TD

Just nu har vi 4862 publicerade anläggningar i TD