Du är här:

TIBB

TIBB är ett webbaserat verktyg för att göra tillgänglighetsinventeringar. Genom dokumentation av det befintliga fastighetsbeståndets standard kan TIBB underlätta fastighetsägarens planering av förbättringsåtgärder och information till boende. I TIBB´s besiktningsprotokoll och databas dokumenteras och registreras tillgänglighetsstatusen i fastigheter, byggnader och entréer. 

TIBB har utvecklats av f.d. Hjälpmedelsinstitutet (HI) i samarbete med SABO och några intresserade fastighetsägare. Den 1 augusti 2014 togs applikationen över av Västra Götalandsregionen och Rättighetskommitténs kansli. TIBB har adressen www.tibb.se 

 

Beställ TIBB 

För att göra en beställning av TIBB, klicka på länken nedan. Läs igenom abonnemangsvillkoret och fyll i beställningsformuläret. Därefter får ni inloggningsuppgifter och kan börja inventera i TIBB. Avgiften är 6000kr per kalenderår. Abonnemangsägaren kan lägga upp flera användare i verktyget. För stora verksamheter med flera bolag kan det vara aktuellt med flera abonnemang för att kunna särskilja inmatad data. 
Beställning av TIBB

 

Testa TIBB
Om ni vill testa verktyget så finns det en demosida att använda. Här kan ni fylla i värden och se hur verktyget fungerar. Observera att inmatade värden visas för alla som testar verktyget och att demosidan raderas med jämna mellanrum. För att testa TIBB gå till demoversionen.
Demo TIBB

 

Lathund och handbok
Till hjälp för att komma igång finns en lathund och en handbok med råd, anvisningar och tips.

Lathund

Handbok

 


 

Kontakt

För att ansluta till TIBB kontakta:
Åsa Kågeson, Utvecklingsledare TD-enheten
asa.kageson@vgregion.se, 070-8844154

 


 

Mer information om TIBB

TIBB är ett besiktningsprotokoll som tagits fram och testats i samarbete med svenska bostadsbolag. Protokollet fokuserar på gångvägar till entréer, entréer, hissar, gemensamma utrymmen samt uteplatser. Problem som finns i dessa områden kan drabba många boende och lösningarna som skapas ger därmed stort värde.

TIBB ger översikt över hur bra tillgängligheten är i dina fastigheter. Använd TIBB till att hyra ut rätt bostad till nya kunder och till att planera ditt förbättringsarbete.

TIBB fokuserar på gångvägar till entréer, entréer och dessas närområde, hissar, gemensamma utrymmen samt uteplatser, alltså de delar av fastigheten där förbättringar hjälper många boende.

Framkomlighet: rollatorer, barnvagnar etc kan användas i entrén/lokalen.
Tillgänglighet: rullstol kan användas i entrén/lokalen.

Så här använder du TIBB

TIBB är en applikation där man kan spara inventeringsdetaljer och skriva ut protokoll och rapporter.

Vid inspektionstillfället besiktigas fastigheten utifrån ett besiktningsprotokoll. Besiktningen kan med fördel registreras direkt i applikationen via en smartphone eller en surfplatta, men det går även att skriva ut besitkningsprotokoll att ha med vid besiktningstillfället och göra själva registreringen vid senare tillfälle.

Efter besiktningen kan man se status för varje entré i fastiheten. Detta kan vara till nytta vid underhållsplanering eller uthyrning.

Det här visar TIBB:s rapporter

TIBB:s rapporter visar på specifika faktorer som hindrar personer med funktionsnedsättningar och andra att enkelt röra sig in och ut ur fastigheten samt i dess närområde. Rapporterna innehåller också konkreta förbättringspunkter. Rapporterna kan användas som underlag för planering av ert kontinuerliga förbättringsarbete.

Kostnad

För användning av TIBB tas en abonnemangskostnad på 6000 kronor plus moms per kalenderår och bostadsbolag.

Anläggningar i TD

Just nu har vi 7334 publicerade anläggningar i TD