Du är här:

Tillgängligt boende

Tvåäldre kvinnor sitter på en inbyggd balkong.

Ofta kan små åtgärder innebära stora förbättringar!

Andelen lägenheter med god tillgänglighet är fortfarande liten. Därför är det viktigt att nyproducerade lägenheter alltid ges fullgod tillgänglighet. Även små åtgärder kan ha stor betydelse för människors möjligheter att bo kvar hemma.

Här har vi samlat information som tidigare fanns i portalen "Tillgängligt boende" som före detta Hjälpmedelsinstitutet utvecklade inom regeringsuppdraget "Teknik för äldre" i samarbete med bostadsbranschen och med stöd från DHR:s Bidragsstiftelse.

Här finns samlad information om tillgänglighet i bostadsområden utifrån ett äldreperspektiv. Men även med tanke på andra grupper som barnfamiljer och yngre personer med funktionsnedsättningar.

Fokus är på hur tillgängligheten till vanliga bostäder i det ordinära bostadsbeståndet kan förbättras.

Informationen vänder sig främst till beslutsfattare inom bostadsbolag, arkitekter, planerare och projektörer.  

Syftet  är bland annat att inspirera till förbättringar i det befintliga bostadbeståndet och att samtidigt ge kunskap om och redskap för sådant förbättringsarbete.

Små åtgärder kan innebära stora förbättringar och ha stor betydelse för möjligheten till kvarboende. Enkla hjälpmedel, som en dörröppnare eller en stadig ledstång vid entrén, kan betyda mycket för alla som bor i huset.

Anläggningar i TD

Just nu har vi 7337 publicerade anläggningar i TD