Njutångers skola gymnastiksal

Ingång

Ytan framför dörren

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot omgivande vägg

Ytan framför dörren

Dörrbredd

Dörrblad mot omgivande vägg

Passage

Belysning

Gångytan

Omklädningsrum

Dörrbredd

Dörrblad mot omgivande vägg

Belysning

Gångytan

Bänk

Krok

Skylt

Toalettgolv

Avlastningshylla

Ytan framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot omgivande vägg

Toalettstol

Tvättställ

Högre nödlarm på vägg

Lägre nödlarm på vägg

Dörrbredd

Dörrblad mot omgivande vägg

Duschutrymme

Duschkran

Lavar

Dörrbredd

Dörrblad mot omgivande vägg

Stödhandtag vänster sida

Stödhandtag höger sida

Gymnastiksal

Vändyta

Dörrbredd

Dörrblad mot omgivande vägg