Skriv ut
Trottoarkant vid av- och påstigningsplats är 3 cm hög