Skriv ut
Det finns en låg trätröskel i dörröppning till läsesal.