Skriv ut
Avståndet från marken till det att glaset börjar på apburen