Skriv ut
Vänster ledstång sett nerifrån sträcker sig en bit efter trappans slut