Skriv ut
På glasrutan finns ett fält med en vit botten där det står väntrum med stora blå bokstäver