Skriv ut
Delar av grusvägen har rötter och större stenar i markunderlaget.