Skriv ut
Ett visuellt och kännbart ledstråk finns från av-och påstigningsplats till entrédörr