Skriv ut
Slagdörren öppnas inte ut i gångstråket men saknar en markerad slagyta