Skriv ut
Det finns ingen säkerhetssensor i dörren vid öppning eller stängning