Skriv ut
Avfasning trottoarkant vid av- och påstigningsplats.